olika religioner i sverige

någon religion. Den andra utvecklingen är att det till Sverige flyttar grupper från många olika religiösa traditioner, som exempelvis katoliker, judar, ortodoxa kristna, sunni- och shiamusli- mer, buddhister och hinduer. Sverige blir ett alltmer mångreligiöst samhälle. I internationella jämförelser lyfts Sverige idag fram som ett. Ökad migration har bidragit till att nya religiösa traditioner fått fäste i Sverige, där samfunden samtidigt tappar medlemmar. Den fråga som ställs i kapitlet är om och i så fall hur det nya religiösa landskapet gjort avtryck i svenskarnas inställning till olika världsreligioner och till ateism som trosuppfattning. Underlaget är en fråga. Religionstillhörighet. Senast ändrad 12 July I de ursprungsländer varifrån flest antal personer invandrar till Sverige finns de flesta stora religioner brett representerade. Sedan talet är det dock förbjudet att folkbokföra människor i Sverige efter religiös tillhörighet eftersom det strider mot religionsfriheten. olika religioner i sverige Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Skandinavien 25 Grekisk-ortodoxa kyrkan metropolitdömet 24 Serbiska ortodoxa kyrkan 22 Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige 20 Österns assyriska kyrka 7 Rumänsk-ortodoxa kyrkan 6 Makedoniska ortodoxa kyrkan 6 Eritreansk-ortodoxa kyrkan Tewahdo 6 Armeniska apostoliska kyrkan 4 Rysk-ortodoxa kyrkan Konstantinopel 3 Koptisk-ortodoxa kyrkan 3 Etiopisk-ortodoxa inferno recension Tewahdo 3 Svenska ortodoxa prosteriet 2 Girl naked kyrkan av Moskva 2 Antiokiska ortodoxa kyrkan 1 Finska ortodoxa församlingen i Sverige Bulgariska ortodoxa kyrkan Majoriteten av de muslimskt bekännande bor i de tre storstadsområdena. Pingströrelsen Pingströrelsens  rötter finner vi i USA svr play början av talet. Invandring, mestadels från Polen och emily kinney Jugoslavienär även anledningen till den snabba tillväxten av katolska kyrkan i Sverigebetjänade Hämtad från " https: