byggnads avtal

För frågor om löner och avtal. Byggnads NU 10 00 [email protected] Löneansvarig Byggnads Väst Conny Johansson 14 13 [email protected] Avtalsansvarig Byggnads Väst Parham Pour Bayramian 14 32 [email protected] Uppdaterad: 9. Sveriges Byggindustrier och Byggnads har idag träffat ett nytt avtal inom ramen för industrins märke på 6,5 procent över tre år. Det nya avtalet innehåller bland annat utökade arbetstidsregler för att skapa bättre flexibilitet. Parterna har kommit överens om en yrkesintroduktion och en ny praktikanställning för. En rad tecken pekar mot att avtalsrörelsen blir mindre dramatisk än våren "Den nyss beslutade samordningen inom LO är positiv, det är en viktig pusselbit som faller på plats", säger Sveriges Byggindustriers förhandlingschef och vice vd Mats Åkerlind. En rad tecken pekar mot att avtalsrörelsen. byggnads avtal Nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen Sympatiåtgärder onödiga louis xiv otidsenliga. I maj träffade Sveriges Byggindustrier och Byggnads ett nytt 3-årigt avtal. Det här är en av dina sista fria artiklar. Var vänlig ange en giltig e-postadress.