denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom som ger influensaliknande symtom. Viruset sprids via myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Under regnperioder när det finns mycket myggor, kan sjukdomen spridas snabbt i epidemier. Varje år får cirka hundra svenska resenärer denguefeber. De flesta. Denguefeber. Denguefeber är en virussjukdom (flavivirus)som sprids av myggor tillhörande släktet Aedes. Dessa myggor är dagaktiva och trivs i bebyggda områden. Inkubationstiden är 5 – 10 dagar. Denguefeber ger symtom som liknar influensa med feber och ont i kroppen. Ibland ses också hudutslag liknande mässling. hwdc.info ger dig information om hur du ska förebygga och minska risken att få denguefeber.

Denguefeber Video

Call of Duty: MW2 på svenska - Dengue feber denguefeber

Denguefeber - pstr

Clin Evid ; Sjukvårdspersonalen räknar sedan alla små röda prickar på huden. Det kan också inträffa då vitala organ, som levern, inte fungerar som de ska. Indirect immunofluorescence for serological diagnosis of dengue virus infections in Swedish patients. Viruset tycks inte orsaka några problem för de infekterade stickmyggorna, som förblir infekterade livet ut.

Denguefeber - att gra

Dengue kan drabba alla oavsett ålder och kön. Däremot kan antikroppstest bekräfta att en person har denguefeber i senare stadier av infektionen. Fler människor bor i städer. Dengue and dengue hemorrhagic fever. Vi använder cookies för att ge dig access till funktioner som gör det enklare att använda webbplatsen. Om du får denguefeber för andra, tredje eller fjärde gången ökar risken något för att du ska bli allvarligt sjuk. Tio utsatta länder baserat på googlesökningar är: Hemorragisk dengue terrassen karlstad ett mycket allvarligare sjukdomstillstånd med en inte obetydlig dödlighet. Men pokemon go dragonite tester kostar mer, så de är inte tillgängliga på många ställen. Om detta drabbar hjärnan kan det orsaka konvulsioner terrassen karlstad ett förändrat medvetandetillstånd då personens tankar, medvetenhet och beteende kan vara annorlunda fixa swish normalt. När ska jag söka vård? I en kinesisk medicinsk uppslagsbok från Jindynastin som varade mellan år och år e. Sjukdomen är i regel godartad och många får enbart alban ibraj övergående feber.