shorta

Blankning (engelska: short selling) är en ekonomisk term som innebär att man säljer finansiella instrument som till exempel aktier som man inte äger. Det är i princip motsatsen till ett vanligt aktieköp. Man lånar aktier av ett institut, som en fond eller motsvarande, och säljer sedan dessa vidare på värdepappersmarknaden. Stall Costa Shorta i Eskilstuna KB. Det sitter endast män i styrelsen. Se kontaktuppgifter, företagsinformation med nyckeltal, öppettider, m.m. Kontaktuppgifter till Shorta, telefonnummer, address och kontaktuppgifter. shorta