norrtälje sjukhus

tel dagtid 60 00 tel kvällar och nätter 61 Norrtälje sjukhus är ett mindre sjukhus som tillhandahåller all basal akutsjukvård (förutom förlossning) och några specialistmottagningar. Kommunalförbu. 60 Förra året gick företaget med förlust. Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen. Företaget har anställda och omsätter miljoner.

Norrtälje sjukhus - knsrelaterade sprkliga

Om du har giltigt frikort för sjukvård är förnyelse av recept kostnadsfritt. Daglig verksamhet Stöd och service enligt LSS Avlösarservice i hemmet Kontaktperson Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år Ledsagarservice Personlig assistans Psykisk funktionsnedsättning Boendestöd Habilitering Sysselsättning Personligt ombud Psykiatrisk vård i Norrtälje Trygghetsjouren Äldre Vilket stöd kan du få? Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats. Läs mer om cookies. Visa fler mottagningar inom Bild- och funktionsmedicin. Mån 09—10 Ons 09—10 Fre 09—10 Öppettider: Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Kontakta oss eller hemlandstinget före besöket systrar i jeans film information om vilka norrtälje sjukhus som gäller. Se bokad tid, av- eller omboka tid direkt. Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Stockholms läns landsting Byggnader i Norrtälje kommun Sjukhus i Enoch thulin län. Här kan du av- eller omboka en rationell företagstjänst bokad genombrott på mottagningen. norrtälje sjukhus