lund universitet

LTH, en del av Lunds universitet, är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns 9 studenter och 1 anställda. Lund University was founded in and has for a number of years been ranked among the world's top universities. The University has 47 students and 7 staff based in Lund, Sweden. Lund University unites tradition with a modern. Lunds universitet grundades och har under flera år rankats omkring de bästa universiteten i världen. Här finns 47 studenter och 7 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. lund universitet