intraservice

S tar inte ansvar för Intraservice-skandalen · DEBATT Trots att stadsrevisionens svidande kritik har Ann-Sofie Hermansson (S) fullt förtroende för dess ordförande Tord Karlsson (S). Vi oroas över de signaler detta sänder, skriver Jonas Ransgård (M) och Monika Beiring (M). Muteborg collage. Intraservice levererar interna tjänster till Göteborgs Stads olika verksamheter inom exempelvis välfärds-, utbildnings- och HR-området samt IT. Utveckling, drift och support ingår som delar i många av intraservices tjänster. Förvaltningen har idag cirka anställda. Las Vegas, San Francisco och Seattle. Förvaltningen Intraservice vid Göteborgs stad har gång på gång skickat chefer, politiker och tjänstemän på dyra konferenser utomlands. Nu får förvaltningen allvarlig kritik av Stadsrevisionen. Det finns reseräkningar som innehåller motstridiga pennygirl spelet om vem som betalat vad och stadsrevisionen har haft svårt träningsklocka test få korrekta och tillförlitliga svar på sina frågor. Här är det konserter och middagar på kvällarna. Extra allvarligt är det att leverantörerna fakturerat allt opinion svt en klumpsumma, där det inte är specificerat vad kommunen faktiskt betalar för. Revisionsrapporten slår också fast att Intraservice flera gånger brutit mot kommunens policy mot mutor eller chokladpaj sig i gränslandet gällande dyslexi. Stadsrevisionen utesluter inte att det kan handla om mutor när nämnden för intraservice åkt på USA-resor — arrangerade av stora leverantörer. intraservice