andrarum

Andrarum. Andrarums kyrka är högt belägen och avtecknar sig tydligt i det omkringliggande landskapet. Den vitputsade kyrkan härrör från talet men kraftiga ombyggnader företogs under och talen. tillkom bland annat den så kallade Verkakyrkan mot norr. Av den äldre bebyggelsen i kyrkbyn återstår. Välkommen till Skånes äldsta kaffestuga. Korsvirkeslängan byggdes som arbetarbostad i början av talet och ligger vackert belägen i en kulturminnesmärkt bygd omgiven av Verkeåns naturreservat. Titta på en liten film om hur det är att fika hos oss: Kaffestugan Alunbruket. SONY DSC. började Hilda Nilsson. Information om Andrarum församling. Albo härads hembygdsförening arbetar i Bygdeband inom nedanstående församlingar. Som ”huvudförsamling” för föreningen har angetts Brösarp församling. För att komma till respektive församling klickar du på respektive församlingsnamn. Eljaröd församling · Fågeltofta församling.

Andrarum Video

Polka från Andrarum, Skåne, på Sjönevads spelmansstämma andrarum

Andrarum - din favoritmusik

Gästgivaregården och apoteket tillhör de byggnader som vittnar om Brösarps centrala roll i bygden. Under medeltiden torde platsen ha tagits i anspråk i samband med sillfisket och periodiskt utnyttjats som fångst- och marknadsplats. Markens ägare var vid sidan om Torups gods även Hjälmaröds kronohemman. Hallamölla nämns exempelvis som kvarn vid ett arvsskifte redan under sent tal. Andrarums kyrka är högt belägen och avtecknar sig tydligt i det omkringliggande landskapet. Där ån mynnar ut finns en äldre hamnanläggning bevarad. Inom området finns rallylydnad skyltar av landets märkligaste, andrarum gravmonument, Havängsdösen och Bredarör — Kungagraven. Kulturhistoria från gångna sekler till början av talet. Fins 2 stomper huusläng: Ett mindre kapell — sedan länge raserat — anlades av tyska köpmän.

Andrarum - startades San

Du får gärna kontakta mig på clas. Orter i Tomelilla kommun Österlen. Åtskilliga fornlämningar vittnar om att området varit en öppen odlingsbygd sedan brons- och järnålder. Nils Jacobsson nu Jöns Christensson. Jockum Beck och Andrarums alunbruk när Skåne var danskt.