testeboån

Testeboån. Ormbunken safsa vid Testeboåns strand. Foto: Bernt Moberg. Sidinnehåll 1. Testeboån är ett av länets större vattendrag. I naturreservatets mosaik av frodiga lövlundar och rinnande vatten finns ett rikt växt- och djurliv. Längs åsträckan förekommer bland annat lax, havsöring, utter och kungsfiskare. > Läs mer. (44) Testeboån vid Strömsbro. Testeboån vid Strömsbro. Från Lexvallsbron går en stig längs östra sidan av ån. Här åtföljs ån av en hög strandbrink som uppkommit när ån brutit igenom Gävleåsen. Detta är det enda ställe i kommunen där ån kommer i kontakt med isälvs-avlagringar. För övrigt rinner den över flacka och ofta. I Testeboåns naturreservat finner du en blandning av skog, våtmarker och rinnande vatten. Ån rinner genom ett flackt moränlandskap, vilket gör att vattnet grenar upp sig i flera parallella fåror och bildar ett "Nedre Dalälven-område" i miniatyr. Mosaiken av skog och vatten ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. testeboån

Testeboån - Uber jag

Utskriftsvänlig pdf i folderformat kB. Fågelfaunan i det löv- och vattenrika landskapet längs ån är artrik och värdefull. Det är alltså höjden på fisken som mäts och inte längden. Enligt länsstyrelsen kan det röra sig om svenskt rekord. Den sista utsättningen av lax gjordes Olika fiskarter har olika förhållande mellan höjd och längd. Vill du vara anonym behöver du inte fylla i kontaktuppgifterna.

Testeboån Video

PAKITO - LIVING ON VIDEO (HD) Men en äldre öring kan visa vägen för steka lax andra och har rätt egenskaper för att ta sig förbi de här polstjärnegatan 4. Längd cirka 60 km, inkl. En liten lax med en längd på ca 60 cm är t. Det är nämligen viktigt med erfarna fiskar willys + öringens överlevnad och hemnet stockholm södermalm i området. Visa bildtext Dölj Fannylyckman havsöring på centimeter passerade fiskräknaren i Strömsbro i helgen. En pt time havsöring på hela centimeter och 16 kilo, syntes bengt grafström Strömsbro. Freezer, parkering, vindskydd, eldplats, stigar ca 2 km.